BEHANDLINGSYOGA...

När vi har grävt oss så djupt ner att vi känner att vi inte längre kan komma upp på egen hand, tror vi ofta att vi behöver hjälp utifrån, och tanken på behandling börjar växa. Vad vi i själva verket behöver i detta läge är dock hjälp inifrån. Behandlingsyogan öppnar porten till vårt inre rike, men det är upp till oss själva att ta steget och kliva in. 

Behandlingsyoga är, precis som Mediyoga, grundad på den form av Kundaliniyoga som Yogi Bhajan lärde ut, och kan utföras av alla som kan sitta med rak rygg och andas genom näsan - det är alla förkunskaper som krävs. Ett typiskt pass är uppbyggt kring ett särskilt tema, exempelvis att stärka det av droger försvagade nervsystemet, att bygga upp vårt självförtroende, att lära oss att agera utifrån vad som är rätt istället för att reagera på det vi anser vara fel, att konfrontera vårt ego och negativitet, att läka djupa, känslomässiga sår osv. Yoga är alltså ingen träningsform i klassisk bemärkelse, utan en väg till självkännedom genom avancerad, mental träning. Att vi sedan får en vältränad och välbalanserad kropp, är bara en ofrånkomlig bonus, som bland många andra saker ger oss ett allmänt ökat välbefinnande och självförtroende.

Ett vanligt pass börjar med uppvärmning, åtföljt av en kriya, vilket är en given sekvens med kroppspositioner, som följs utav en stunds vila och avslutas med meditation. Under passets gång konfronterar vi vårt ego och medvetandegör beteendemönster inom oss själva som vanligtvis påverkar oss på en undermedveten nivå. Detta tillåter oss att skapa positiva vanor och beteendemönster på ett medvetet vis, istället för att låta våra undermedvetna, dåliga vanor skapa oss till något vi i grunden inte är; en sorts falsk reflektion eller befläckad spegelbild av vårt sanna jag. Inom behandlingsyoga så fokuserar vi alltid på det positiva, önskade resultatet, istället för det negativa vi önskar ömsa. Vårt undermedvetna förstår inte begreppet “inte”, så om vi exempelvis säger “idag ska jag inte dricka öl”, så matar vi oss själv med mantrat “idag ska jag dricka öl”, varför vi så småningom ger vika för det. När det under passets gång börjar bli jobbigt, så kommer all vår negativitet och allt vårt motstånd rusande mot oss och säger att vi ska ta ner händerna, lämna mattan, vad som helst för att ta oss ur situationen. Och vi noterar dessa tankar, men vi tar ett steg tillbaka och betraktar dem från ett säkert avstånd; som att sitta på en strand och se tankarna flyta förbi, utan att drunkna och förlora oss i strömmen. I och med den här avidentifieringen med tankarna så sätter vi igång ett spektakulärt skifte i vårt inre. Vi tar ett steg uppåt och bakåt, och kliver in i ljuset av vår själ, där vi betraktar alla inneboende processer som pågår med total acceptans, värme och kärlek inför oss själva. Med medvetenheten om att vi inte ÄR våra tankar, kommer en stor känsla av lättnad och befrielse.

Meditationerna vi använder oss av är väldigt varierande i sitt utförande och syfte, men det de alla har gemensamt är att de förändrar vår hjärnstruktur på ett mätbart vis. Ett talande exempel för hur avancerad och specifik den här teknologin verkligen är, är just meditationen för att läka missbruk. Det påstås ta den västerländska vetenskapen ytterligare 500 år att fullt ut förstå hur den fungerar, men en behandlingsform som vunnit stor mark på sistone, och som studerats här i Sverige, är något som kallas för “Repetitiv Transkraniell Magnetstimulering”, där man går till väga på precis samma vis, men använder magnetspolar på tinningloberna för att stimulera insulan, där mycket av missbrukskopplingarna tycks sitta. Du kan läsa mer om studien här, och vill du själv testa meditationen så finns både instruktionsvideo och förklarande text att tillgå. Vi kommer att studera effekterna av den här meditationen genom magnetröntgen, och med dess hjälp komma svaret på hur den egentligen fungerar lite närmre. 

Det finns inget slut på hur mycket vi skulle kunna skriva om yoga som behandlingsform, men inget slår den egna erfarenheten. Kontakta oss för att själv pröva på: info@behandlingsyoga.se