CHAKRASYSTEMET

 

Ordet chakra brukar översättas som och liknas vid ett energihjul. Det är knutpunkter som existerar både inom och bortom det vi uppfattar som vår fysiska existens. Inom de flesta traditioner talas det om sju chakran, men inom kundalini räknas auran som det åttonde chakrat. Varje chakra relaterar till en specifik del av kroppen och dess system, samt en känslo- och energimässig mänsklig kapacitet. Våra chakran kan av olika anledningar, exempelvis karma och trauman, befinna sig i obalans, men med yogans hjälp kalibrerar vi om och rättar till den här obalansen, så att chakrasystemet bär upp oss och tillåter oss att fungera optimalt. Vårt medvetande kan liknas vid en radiomottagare eller TV. Beroende på chakrasystemets inställning tar vi emot och kanaliserar olika energivågor. Med regelbunden yogisk disciplin kan vi utöka vårt frekvensomfång och uppleva en bredare och klarare bild, djupare ljud etc; totalt sett en förhöjd upplevelse av livet. Eller om vi använder oss av datoranalogin, så kan vi säga att hjärnan är gränssnittet mellan själen och den yttre världen - operativsystemet som tillhandahåller den jordiska spelupplevelsen. Som många studier har visat, och fortsätter att visa, så förändrar vi hjärnan (operativsystemet) genom meditation, vilket innebär att vi med regelbunden disciplin kan uppgradera operativsystemet med bättre minne, klarare färger och mindre krascher: kort sagt en bättre helhetsupplevelse av vårt jordeliv. Till skillnad från exempelvis gymträning brukar det dessutom sägas att det vi lär oss genom yogan är ackumulativt, alltså att inlärningskurvan är exponentiell, och att det vi lär oss är vårt för evigt - genom alla våra reinkarnationer.

 

   

  FÖRSTA CHAKRAT: ROTCHAKRAT (MULADHARA)

  Färg: Röd
  Placering: Svanskotan, ben och fötter. Eliminerande organ, matsmältning och urinvägarna.
  Positiv känsla: Säkerhet, självförtroende och överlevnad.
  Skuggsida: Mentalt underskott, förstoppning i livet och i kroppen.
  Övningar: Crow pose. Gå barfota utomhus. Fiberrik diet.
   

  andra chakrat: sexchakrat (SVADISTHANA)

  Färg: Orange
  Placering: Korsbenet, reproduktionsorgan, höfter/bäcken, endokrina systemet, njurar.
  Positiv känsla: Kreativitet
  Skuggsida: Frigid eller översexuell, skam.
  Övningar: Grodor, dans, hälsosamt och balanserat sexliv.

   

  TREDJE CHAKRAT: NAVELCHAKRAT (MANIPURA)

  Färg: Gul
  lacering: Matsmältningssystemet, magmuskler, solar plexus
  Positiv känsla: Personlig kraft och disciplin, självförtroende, inre balans.
  Skuggsida: Ilska, depression, förtvivlan. Att se hinder överallt.
  Övningar: Stretch pose, eldandning, Sat Kriya, Diafragmalåset

   

  FJÄRDE CHAKRAT: HJÄRTCHAKRAT (ANAHATA)

  Färg: Grön
  Placering: Hjärta, lungor, axlar, armar, brässen.
  Positiv känsla: Kärlek och empati, förlåtande, osjälvisk service, andligt uppvaknande.
  Skuggsida: Sorg, tvivel, fastklängande, rädsla för avvisning, "hjälpar-syndromet"
  Övningar: Egodödaren, alla hjärtövningar, alla andningsövningar, osjälviskt agerande.

   

  FEMTE CHAKRAT: HALSCHAKRAT (VISHUDDA)

  Färg: Ljusblått
  Placering: Hals, sköldkörtel, brässen
  Positiv känsla: Att tala sanning, ordets projicerande kraft, autentiskt varande.
  Skuggsida: Att tala i för hårda och sårande ordalag eller att inte våga tala alls. Slöhet, blyghet, rädsla för andras åsikter om en.
  Övningar: All mantrasång/chanting, kobran, nackrullningar, nacklås, att leva upp till sina ord.

   

  SJÄTTE CHAKRAT: TREDJE ÖGAT (AJNA)

  Färg: Indigo
  Placering: Mellan ögonbrynen, hjärnan, hypofysen/tallkottkörteln
  Positiv känsla: Intuition, visdom, insikt.
  Skuggsida: Obeslutsamhet, oförstånd, förvirring, överintellektualisering, andlig förnekelse, mardrömmar.
  Övningar: All meditation, fokusera på tredje ögat, chanta, kirtan kriya, visselandning, alla övningar med pannan mot mattan.

   

  SJUNDE CHAKRAT: KRONCHAKRAT (SAHASRARA)

  Färg: Lila
  Placering: Mitten av hjässan, hjärnan, hypofysen/tallkottkörteln
  Positiv känsla: Själens säte. Ödmjukhet och expansion, enighet, upplysning.
  Skuggsida: Sorg, själslig bortkoppling, rädsla för döden, separation.
  Övningar: Meditera på kronchakrat, ögonfokus på nästippen, egodödaren, mahabandha, chanta, lyssna.

   

  åttonde chakrat: auran 

  Färg: Vit
  Placering: Elektromagnetiska fältet
  Positiv känsla: Utstrålning, skydd, magnetisk attraktionskraft för vårt högre syfte.
  Skuggsida: Blyghet, sårbarhet, tillbakadragenhet. Att släppa in erfarenheter som inte gagnar vårt syfte.
  Övningar: Alla armövningar, all meditation. Traingeln, egodödaren. 

  chakragubbe.png