KARMA

Karma är lagen om orsak och verkan. Att ta sig ur ett missbruk motsvarar i karmiskt perspektiv flera livstiders avancemang inom loppet av en enda - alltså något vi kan känna stolthet över. Karma handlar inte om att utföra goda handlingar i syftet att få bra saker tillbaka, då bedrar vi oss själva genom att agera utfrån egots intentioner. Goda handlingar utför vi därför att det är rätt väg, inte för att de ska generera avkastning till oss. Vi har fötts in i det här livet för att lära oss vissa karmiska läxor, som vi på förhand har gått med på. Därmed tar vi ansvar inte bara för allt som händer oss, utan även för våra tankar och handlingar, och anser oss inte vara offer för yttre omständigheter bortom vår påverkan. Vi rör oss bort från den standardiserade, trygga historien om vårt plågade jag, mot okända möjligheter som involverar lycka, hälsa och personligt ansvar. Att läka oss själva handlar om att förstå och skifta känslomässiga mönster och ärrbildningar, och vårt eget läkande börjar och fullföljs av vår kärlek till oss själva.  Genom vår dagliga, yogiska disciplin, möter vi våra karmiska läxor inombords, och kan så småningom röra oss mot Dharma - den rättfärdiga vägen.

Though there can be many kinds of trips, there is only one way to reach higher consciousness: the way of righteous living. Every other way will be hanky-panky. But the moment you decide, “come what may, I am going to give myself to the way of righteousness within me”, you will be surprised to see that everything else in this whole world will fall into place for you. Because when the psyche, the nucleus of the psyche, creates the magnetic field of the opposite energy in relevance to all relationship of the universal energy, then the entire magnetic field ratates in that rhythmic self.
/Yogi Bhajan