Yogi Bhajan

Yogi Bhajan

 

KUNDALINIYOGA OCH YOGI BHAJAN

Kundaliniyoga var fram till 60-talet en hemlig, andlig tradition som under tusentals år endast delats mellan läromästare och elev. En trolig anledning till detta hemlighetsmakeri är, förutom gamla patriarkala och elitistiska strukturer, den otroliga inneboende kraft inom oss, som kundalinin ofrånkomligen frigör. All yoga har som mål att frigöra kundalinienergin, men som namnet antyder brukar man säga att kundaliniyoga är den snabbaste vägen dit, varför den också är så effektiv som behandlingsmetod.
Yogi Bhajan blev den person som bröt mot den tusenåriga tystnadstraditionen, med livet som insats, då han började undervisa västerlänningar mitt under brinnande hippierevolution. Han såg hippierörelsen som en strävan efter ett högre medvetande, men som gått vilse på vägen, och vigde sitt liv åt att göra den här avancerade, andliga teknologin tillgänglig för allmänheten. Ett av hans nyckelbudskap var att all information ska vara tillgänglig för alla i denna tidsålder.

En av de bästa sammanfattningarna som står att finna online om Kundalini hittas här.