LYCKOSTEGEN

Precis som att det alltid blir lite sämre efter att det har varit riktigt bra, och att det alltid blir lite bättre när det har varit riktigt dåligt, så ses lycka ofta som ett flyktigt ämne snarare än något varaktigt, och det är inte så konstigt när vi så ofta hänger upp vår lycka på yttre omständigheter, istället för ett inre tillstånd av acceptans och balans. Eftersom allt i den fysiska världen är föremål för förgänglighet, så kan ingen lycka vi tillskriver den vara beständig. Därför är den enda varaktiga lyckan vårt förhållande med oss själva, på en själslig nivå som sträcker sig bortom tid och rum. Det finns en kärna inom var och en av oss som aldrig förändras eller dör, och en daglig, andlig disciplin är det bästa sättet att etablera och kultivera den här förankringen i vårt inre.
Utöver den själsliga kopplingen använder vi oss dessutom av en lyckostege enligt nedanstående metod, som grundar sig på samma stöttestenar som vunnit kraft inom KBT: ACT-metodiken.

Disciplin

Genom att utarbeta en daglig disciplin vinner vi kraften att genomdriva våra åtaganden, varigenom vi växer som människor. Disciplinen ger oss rak rygg, självaktning och en stabil grund att stå på och landa i.

Karaktär

Det är skillnad på att vara en karaktär och att ha karaktär. Att ha karaktär kännetecknas av att alla våra karaktärsdrag står under vår egen kontroll och vi befinner oss i balans, en inre punkt av stillhet där yin och yang möts utan konflikt. Vi är inte längre slavar under vårt sinne, utan låter sinnet arbeta för oss. Det ger oss värdighet. 

Värdighet

Vår värdighet vilar på våra ord och handlingar. Människor börjar lita på och respektera oss i samma takt som vi börjar lita på och respektera oss själva. De känner tilltro och trygghet till vår förmåga och inneboende potential. Den här värdigheten skänker oss vår andlighet.

Andlighet

Med hjälp av de tre första grundstenarna kommer vi i kontakt med vår ande, vår tidlösa identitet bortom den fysiska farkost vi för tillfället bebor. Andligheten tillåter oss att vada genom all världens värdelöshet med bibehållen värdighet. I det här steget har vi rört oss bortom dualismens konflikter. Människor litar omedelbart på oss, utan rädsla, utan eftertanke. Det ger oss anständighet. 

Anständighet

Anständighet är ett tillstånd av absolut elegans och transparens. Här finns ingen konflikt, inga barriärer eller dolda agendor mellan människor. Vi har vår andliga integritet samtidigt som vi är helt öppna, för vi har ingenting att dölja. Vi har raka ryggar och vidöppna ögon. Anständigheten ger oss kraft till självuppoffring. 

UPPOFFRING

På samma vis som hjärtat pumpar in nytt blod till sig själv först, måste vi ge oss själva näring, uppskattning, kärlek och läkande innan vi kan ge det till någon annan. “Det är först när vi kan stå nakna framför en spegel och sanningsenligt kan säga att vi älskar oss själva, som vi kan älska någon annan”, är ett gammalt ordspråk. I det här stadiet kan vi stå emot vilken smärta som helst för en annan person, och ur det föds en obeskrivlig, varaktig lycka.

Lycka

Lycka är tacksamhet över chansen att få erfara dessa sju steg.