MISSBRUK OCH PSYKISK OHÄLSA

"Spiritual people always have conflict, because a spiritual person from their very birth is nothing but a conflict. The one sign of a potent person is that he is a conflict. He is in conflict with ignorance. That is the first sign of your potency and your potential."
/Yogi Bhajan

Inom behandlingsyogan betraktar vi inte själva missbruket som en sjukdom, utan som skuggbilden av en underliggande sjukdom. Psykisk ohälsa och missbruk betraktas och behandlas ofta som två skilda ting av den svenska vården, ibland med krav på att missbruket måste upphöra för att vård ska ges. Det är lite som att be en cancerpatient skärpa till sig och bli frisk för att sedan beviljas strålbehandling. Här ser vi istället, som vi alltid måste göra, till helhetsbilden. Genom yogan kommer vi i kontakt med alla lager av vårt medvetande, och vi kan börja utforska varifrån vår psykiska ohälsa har sitt ursprung. Yoga är egentligen bara en väg till oss själva, genom oss själva. Och för att hela oss själva måste vi acceptera hela oss själva, mörka som ljusa delar.

Många människor med missbruksproblematik kan säkert känna igen sig i att drogen i det närmsta kan liknas vid ett förhållande. Att i det läget be någon ge upp ett till synes fungerande förhållande, och därmed en trygghet, kan vara för mycket i ett första skeende, och vi ber därför inte heller någon att göra det. Förändringen måste alltid komma inifrån och arbeta sig utåt. Allt vi ber om är att vara öppen inför möjligheten att ett förhållande med ens egna själ kanske kommer att trumfa alla ens tidigare förhållanden. Behandling med andlig grund, där vi talar öppet om och erkänner själens existens, kan vara problematiskt i ett sekulariserat samhälle, samtidigt som just andligheten är så framgångsrik inom behandlingsvärlden. Yogan lär oss att andligheten är inom oss, i andetaget, och att vi är våra egna bästa lärare. Genom yogan tar vi tillbaka makten över vår egen andlighet och frigör oss från alla försök att kapitalisera på den.

Det kan vara en mycket skrämmande process att lämna en trygghet bakom sej, som förvisso är falsk, men ändå invaggar oss i föreställningen om att den är sann. När vi återinträder in i det nyktra livet så måste vi lära oss nästan allt på nytt. Vi har vant hjärnan vid att agera utifrån ett påverkat tillstånd, och när vi drar undan mattan för de här neurologiska kopplingarna tenderar vi till en början att tappa balansen på vår väg framåt. Genom yogan får vi en helt ny verktygslåda att hantera livet med: vi lär oss att utan externa hjälpmedel sova, äta, vakna, känna, arbeta, socialisera, hantera ångest och stress - kort sagt ta oss igenom livets vardagliga vedermödor på ett värdigt vis. Och i processen växer vi som människor; vi finner inre frid och glädje. Enligt yogisk filosofi är lycka vår födslorätt.