PATANJALI

Den populäraste förklaringen av yoga gör gällande att det är en disciplin som leder till sammansmältning av atman och brahman, en förening av den egna och världssjälen. Det är dock en sanning med viss modifikation. För att den här föreningen ska kunna äga rum, måste vi först lära oss att separera kropp och själ. Allt detta finns förklarat i Patanjalis sutras (sutra = tråd), vilket är en samling med 195 aforismer som förklarar målen, filosofin och strukturen för den yogiska disciplinen. All yoga utgår i någon mån från minst en utav Patanjalis åtta grenar, eller åttafaldiga väg. Många av de yogaformer som vunnit våra västerländska hjärtan fokuserar på asanas, kroppsställningar, och har ett starkt fysiskt fokus. Asanas är dock den gren som ges minst utrymme bland Patanjalis sutras, och asanas är framför allt en förberedelse inför meditationen och det högre medvetandet. Inom kundaliniyogan, och därmed även behandlingsyogan, använder vi oss av alla åtta grenar, varför den ofta beskrivs som den mest kompletta yogaformen och den snabbaste vägen till självförverkligande. Att den är så oerhört kraftfull betyder inte att den är rätt väg för alla, men ifall livet tagit oss till en plats där vi känner att vi behöver hjälp till självhjälp, då är den helt enkelt oslagbar till sin natur och tillämpning. Alla olika grenar samverkar också med varandra och fungerar som sammankopplade hävstänger för vår andliga utveckling.

Patanjalis åttafaldiga väg delas in enligt följande:

SAMADHI - Uppvaknande och andlig absorbering
DHYANA - Djup meditation
DHARANA - Koncentration på en punkt
PRATYHAR - Synkronisering av sinnen och tankar
PRANAYAM - Kontroll över prana (andningsteknik)
ASANA - Kroppsställningar för hälsa och meditation
NIYAMA - Fem discipliner enligt nedan; hur vi interagerar med vår inre värld.
YAMA - Fem behärskningar enligt nedan; hur vi interagerar med vår yttre värld

NIYAMAS

Shaucha - Renlevnad. Balans i kropp, sinnesrörelser och ord.
Santosha - Tillfredsställelse. Tacksamhet, acceptans, att kunna ta med- och motgångar med samma neutrala lugn.
Tapas - Självdisciplin. Beslutsamhet, vår inre eld.
Svadhyaya - Studier. Reflektion, meditation, expansiv kunskap.
Ishvara Pranidhana - Hängivenhet. Uppoffrande och engagemang, tron på det kosmiska medvetandet.

YAMAS

Ahima - Ickevåld. Medlidande, empati, tålamod, kärlek till självet och andra, förståelse.
Satya - Sanning. Ärlighet, förlåtande, acceptans, ickedömande, att äga sina känslor och släppa maskerna.
Asteya - Att inte stjäla. Korrekt användande av resurser, utvecklad självtillräcklighet och fullkomlighet, att släppa avundsjukan.
Brahmacharaya - Sensorisk kontroll. Att kunna kontrollera känslor, återhållsamhet.
Aparigraha - Ickegirighet. Att uppfylla behov men inte begär.